ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CÔ Nguyễn Ngọc Hương Thảo
GIẢNG VIÊN TOEIC - GIAO TIẾP

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

– Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TESOL

– TOEIC 960/990

– Cử nhân Chuyên ngành Ngữ học – Dạy tiếng, khoa Ngữ văn Anh, ĐH KHXH&NV

THẦY Nguyễn Xuân Khánh
ACE's Founder

– 3+ năm kinh nghiệm giảng dạy

– Mong muốn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 cho học sinh, sinh viên Việt

– Đã đào tạo hàng ngàn sinh viên đạt mục tiêu tiếng Anh như mong muốn

Cô Văn Thị Kim Anh
GIẢNG VIÊN TOEIC

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

– Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL

– TOEIC 955

– Cử Nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Anh, ĐH Sài Gòn

THẦY Nguyễn Xuân Khánh
ACE's Founder

– 3+ năm kinh nghiệm giảng dạy

– Mong muốn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 cho học sinh, sinh viên Việt

– Đã đào tạo hàng ngàn sinh viên đạt mục tiêu tiếng Anh như mong muốn

CÔ Nguyễn Ngọc Hương Thảo
GIẢNG VIÊN TOEIC - GIAO TIẾP

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

– Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TESOL

– TOEIC 960/990

– Cử nhân Chuyên ngành Ngữ học – Dạy tiếng, khoa Ngữ văn Anh, ĐH KHXH&NV

Cô Văn Thị Kim Anh
GIẢNG VIÊN TOEIC

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

– Chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL

– TOEIC 955

– Cử Nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Anh, ĐH Sài Gòn

Cô Đỗ Ngọc Như Thuyên
GIẢNG VIÊN IELTS

– 2+ năm kinh nghiệm giảng dạy

– Cử Nhân chuyên ngành Ngữ Học Dạy Tiếng, Khoa Ngôn Ngữ Anh, ĐH KHXH & NV tP.HCM

– Master candidate of TESOL, Edith Cowan University, Australia

– Chứng chỉ Test of Knowledge Teaching (TKT) issued by Cambridge

– IELTS 7.5 overall, Reading 8.5 (12/2021)

– PTE 75/90, tương đương IELTS 7.5, Speaking 89/90 (2019)

– Hiện là Giảng viên tiếng Anh ở Cao Đẳng FPT tp.HCM, phân hiệu Đại học FPT

Cô Trương Diệp Thanh An
GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

– Tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh – Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh – 2014
– Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy Tiếng Anh – Đại học KHXHNV – 2019
– Giảng viên Tiếng Anh các trường đại học thành viên – ĐHQG – Tp. Hồ Chí Minh
– Nhiều kinh nghiệm giảng dạy TOEIC, IELTS từ cơ bản đến nâng cao
– Chứng chỉ Teaching Knowledge Test (TKT), Bands 3-4
– Nguyên tắc giảng dạy: Nâng cao tính tự học của người học

Cô Đỗ Ngọc Như Thuyên
GIẢNG VIÊN IELTS

– 2+ năm kinh nghiệm giảng dạy

– Cử Nhân chuyên ngành Ngữ Học Dạy Tiếng, Khoa Ngôn Ngữ Anh, ĐH KHXH & NV tP.HCM

– Master candidate of TESOL, Edith Cowan University, Australia

– Chứng chỉ Test of Knowledge Teaching (TKT) issued by Cambridge

– IELTS 7.5 overall, Reading 8.5 (12/2021)

– PTE 75/90, tương đương IELTS 7.5, Speaking 89/90 (2019)

– Hiện là Giảng viên tiếng Anh ở Cao Đẳng FPT tp.HCM, phân hiệu Đại học FPT

Cô Trương Diệp Thanh An
GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

– Tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh – Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh – 2014
– Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy Tiếng Anh – Đại học KHXHNV – 2019
– Giảng viên Tiếng Anh các trường đại học thành viên – ĐHQG – Tp. Hồ Chí Minh
– Nhiều kinh nghiệm giảng dạy TOEIC, IELTS từ cơ bản đến nâng cao
– Chứng chỉ Teaching Knowledge Test (TKT), Bands 3-4
– Nguyên tắc giảng dạy: Nâng cao tính tự học của người học

Cô Nguyễn Thị Phương
GIẢNG VIÊN IELTS

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy
– IELTS 8.0 overall – 9.0 listening & reading
– Giảng dạy lớp tiếng Anh liên kết tại Đại học Xây Dựng
– Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân NEU

Cô Đỗ Như Quỳnh
GIẢNG VIÊN TOEIC

– 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
– TOEIC 945/990
– Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM
– Giảng viên tiếng Anh tại ĐH Bách Khoa TPHCM

Thầy Đào Sơn Hải
GIẢNG VIÊN TOEIC

– Tốt nghiệp Chương trình “Kỹ sư xây dựng dân dụng Anh ngữ, Khoa XDDD và CN, ĐH Xây Dựng”
– Thạc sỹ ĐH Xây Dựng
– Giải nhì Olympic tiếng Anh ĐH Xây Dựng
– Học bổng liên tục 4 năm liên tiếp

Cô Nguyễn Thị Phương
GIẢNG VIÊN IELTS

– 4 năm kinh nghiệm giảng dạy
– IELTS 8.0 overall – 9.0 listening & reading
– Giảng dạy lớp tiếng Anh liên kết tại Đại học Xây Dựng
– Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân NEU

Thầy Đào Sơn Hải
GIẢNG VIÊN TOEIC

– Tốt nghiệp Chương trình “Kỹ sư xây dựng dân dụng Anh ngữ, Khoa XDDD và CN, ĐH Xây Dựng”
– Thạc sỹ ĐH Xây Dựng
– Giải nhì Olympic tiếng Anh ĐH Xây Dựng
– Học bổng liên tục 4 năm liên tiếp

Cô Đỗ Như Quỳnh
GIẢNG VIÊN TOEIC

– 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
– TOEIC 945/990
– Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM
– Giảng viên tiếng Anh tại ĐH Bách Khoa TPHCM