Khóa học

Ngày khai giảng

Chuẩn đầu vào

Chuẩn đầu ra

Số lượng

Thời lượng


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078
TOEIC NÓI VIẾT 221+

29/6/2022

TOEIC 550+

221+

2 buổi/ tuần: Thứ 4 & 6

20 buổi


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078
TOEIC NGHE ĐỌC 700+

07/5/2022

TOEIC 550+

700+

2 buổi/ tuần: Thứ 7, CN

30 buổi


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078
TOEIC NGHE ĐỌC 550+

04 + 08/7/2022

0 – 300

550+

2 buổi/ tuần: Thứ 2 & 6

28 buổi


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078
VNU 4 SKILLS 2022

Thường xuyên (Online)

24 bài giảng