GIẢNG VIÊN ACE THE FUTURE ENGLISH


Hiện đang giảng dạy tại ACE.

Tốt nghiệp loại giỏi (GPA: 3.5) khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia.

Kinh nghiệm 8 năm luyện thi IELTS.