SPEAKING PART 3

155.000 255.000 

  • Gồm hơn 50 bài mẫu speaking part 3 năm 2020 và năm 2021 được trình bày dạng song ngữ, highlight từ vựng tương ứng. Kèm bảng tổng hợp từ vựng sau mỗi topic.
  • Đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng bổ ích cho bạn lấy ý tưởng, từ vựng, và cấu trúc cho các chủ đề hay ra nhất trong kì thi VNU không chỉ cho speaking part 3 mà còn cho speaking part2, và writing task 2 nữa.
  • ĐỌC THỬ
Mã: SPEAKINGPART-3 Danh mục: ,