5 practice tests for the VNU EPT

  • Độ dài 183 trang, bìa bóng kính
  • Full 4 skills NGHE NÓI ĐỌC VIẾT có keys, audioscripts, bài mẫu cho speaking và writing.
  • Rất phù hợp cho các bạn tự học.
  • ACE hỗ trợ các bạn kết nối giữa đơn vị in. Đây không phải là tài liệu do ACE tập hợp và biên soạn nội bộ.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

 
KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ  

TƯ VẤN

 
TƯ VẤN  

LỊCH KHAI GIẢNG

 
LỊCH KHAI GIẢNG