A complete skills builder for the VNU EPT test

  • Độ dài 243 trang, bìa bóng kính
  • Bộ sách có 2 đề là actual test và sample test cùng phần hướng dẫn học các skill đơn lẻ kèm bài tập ví dụ. Phù hợp cho các bạn tự học.
  • ACE hỗ trợ các bạn kết nối giữa đơn vị in. Đây không phải là tài liệu do ACE tập hợp và biên soạn nội bộ.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

 
KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ  

TƯ VẤN

 
TƯ VẤN  

LỊCH KHAI GIẢNG

 
LỊCH KHAI GIẢNG