Gợi Ý Giải Đề Thi VNU EPT Speaking Tháng 07 2020

Giải đề thi VNU Speaking tháng tới để các em có một nền tảng chinh phục đợt thi này.

Giải đề thi VNU EPT Speaking tháng 07

Sample answer: (Speaking part 3, July 2020)

 Topic 1:

Recently, elementary students in Vietnam have been assessed by teacher’s comments and compliments, not by scoring and grading like before. Discuss some advantages and/or disadvantages of this new method compared with the traditional one. Support your opinion with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations.

Phân tích:

Gần đây, học sinh tiểu học ở Việt Nam đã được đánh giá bởi các bình luận và lời khen của giáo viên, chứ không phải bằng cách chấm điểm và xếp hạng như trước đây. Thảo luận về một số ưu điểm và / hoặc nhược điểm của phương pháp mới này so với phương pháp truyền thống. Hỗ trợ ý kiến của bạn với lý do và ví dụ được lấy từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn.

Disadvantages:

 • not enough competition to motivate students to learn (không tạo đủ cạnh tranh để thúc đẩy học sinh học)
 • difficult do assess the academic performance compared to standardized tests and exams (khó đánh giá năng lực học tập khi so sánh với các bài kiểm tra và kì thi chuẩn hóa)

Advantages:

 • Reduce stress and increase the creativity/imagination (giảm căng thẳng và kích thích sáng tạo)
 • Focus on nurturing learning skills/curiosity not grades. It is suitable for the elementary level just like some of the most prestigious education systems like Finland, Sweetland… (tập trung vào nuôi dưỡng kĩ năng học tập, tính tò mò hiếu kì. Điều này phù hợp với lứa tuổi này, thay vì chấm điểm, giống một số nước khác như Phần Lan, Thụy Điển…)
Topic 2:

Life is not fair. Get used to it.” – Bill Gates

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, experience, or observations to support your point of view.

Phân tích:

“Cuộc sống không công bằng. Hãy quen với việc này.” – Bill Gates.

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu nói này? Đưa ra lý do và ví dụ từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ quan điểm của bạn.

Idea:

 • Partly agree. (Đồng ý 1 phần)

Agree:

 • It’s not fair because people cannot choose the place of birth/parents/ skin colors…/ We cannot choose our birth.

(chúng ta không thể chọn được nơi sinh, cha mẹ, màu ra, cách chúng ta sinh ra)

 • The original status significantly affects a person’s life. Good beginning facilitates a successful individual in a myriad of ways.

(hoàn cảnh ban đầu ảnh hưởng  lớn tới số bạn 1 người, khởi đầu tốt tạo điều kiện tốt hơn cho một người thành công)

Disagree:

 • Life is fair for those who have strong willpower (cuộc sống công bằng với người có ý chí mạnh mẽ)
 • Life is fair in our own perception. (cuộc sống công bằng trong chính cách nhận thức của chúng ta)
Topic 3:

In Vietnam nowadays, many young mothers tend to send their six-month-old babies to nursery schools. What are the causes that may lead them to this decision? Give reasons and details or examples taken from your reading, experience, or observations to support your answer.

Phân tích:

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều bà mẹ trẻ có xu hướng gửi em bé sáu tháng tuổi đến trường mẫu giáo. Các nguyên nhân có thể dẫn họ đến quyết định này là gì? Đưa ra lý do và chi tiết hoặc ví dụ được lấy từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Causes:

 • Idea 1: Life gets harder and harder (cuộc sống ngày càng competitive). They have to go to work after pregnancy leave (normally after 6 months as regulated in VN).
 • Idea 2: It’s a trend to escape from hard parenting time. (đây là xu hướng, cách các bà mẹ thoát khỏi quãng thời gian vất vả).
 • Idea 3: There have been a lot of modern and effective nursery programs/schools that help a child develop better. (có những chương trình giáo dục giúp con nhỏ phát triển tốt hơn)
Topic 4:

There is no friend as loyal as a book.” Ernest Hemingway

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, experience, or observations to support your point of view.

Phân tích:

Không có người bạn nào trung thành được như một cuốn sách” – Ernest Hemingway

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu nói này? Đưa ra lý do và ví dụ từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ quan điểm của bạn.

Opinion:

 • Disagree!

Idea 1:

 • Two distinct subjects/entities cannot be compared thoroughly.

(Hai đối tượng/thực


Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

Tumeur de la prostate : pronostic en fonction du stade, du grade et du risque

thể hoàn toàn khác nhau không thể so sánh)

Idea 2:

 • A book can be dishonest because of many reasons. It depends on how loyal/honest the author of the book, the publishing house is… Recently, there are numerous cases…

(Một cuốn sách cũng có thể không trung thành/ trung thực / giả dối. Nó phụ thuộc vào tác giả, nhà xuất bản của cuốn sách, gần đây có rất trường hợp như vậy)

Idea 3:

 • Friends can be loyal. For example, my friends.
Topic 5:

What are some ways of reducing plastic for a greener environment? Support your position with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations.

Phân tích:

Một vài cách để giảm thiểu (rác thải) nhựa để môi trường được xanh sạch hơn?

Hỗ trợ quan điểm của bạn với lý do, ví dụ lấy từ việc đọc, kinh nghiệm, và quan sát của bạn.

Idea 1:

 • Individuals: Using shopping baskets instead of plastic bags. Using metal containers instead of plastic bottles.

Cá nhân: (Sử dụng giỏ/làn đi chợ thay vì túi ni lông. Sử dụng đồ đựng bằng kim loại thay vì chai nhựa…)

 • Schools and corporations: encourage/promote using environmentally friendly products. Even setting the rules…

Trường học và doanh nghiệp: khuyến khích, quảng bá việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

 • Governments: regulate and implement proper policies on this issue.

Chính phủ: thiết lập và thi hành những chính sách đúng đắn về vấn đề này.

Note:

 • Dựa vào các gợi ý bên trên, các bạn có thể tự thành lập các câu nói của riêng mình. Tự lấy các ví dụ liên quan tới bản thân mình để tránh đi theo khuôn mẫu của 1 người. Và trùng lặp ý quá nhiều.
 • Bạn nào muốn nhận nhiều tip hơn nữa thì join NHÓM CÙNG HỌC VNU EPT tại: https://www.facebook.com/groups/437304933456518/

Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *