FULL UPDATE – Giải Đề VNU Speaking Part 03 Tháng 7/2020 P.2

Tiếp nối phần gợi ý giải đề VNU Speaking Tháng 7/2020. Kèm theo đó là bài giải mẫu để các em tham khảo.

 

Giải Đề Mẫu VNU Speaking Part 03

 

Topic 4

 

There is no friend as loyal as a book.” Ernest Hemingway

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, experience, or observations to support your point of view.

 

Không có người bn nào trung thành được như mt cun sách” – Ernest Hemingway

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu nói này? Đưa ra lý do và ví dụ từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ quan điểm của bạn.

 

Gợi Ý Giải Đề Topic 4

 

Phân tích:

 

Opinion: Disagree!

 

Idea 1:

 

Two distinct subjects/entities cannot be compared thoroughly.

(Hai đi tượng/thc th hoàn toàn khác nhau không th so sánh)

 

Idea 2:

 

A book can be dishonest because of many reasons. It depends on how loyal/ honest the author of the book, the publishing house is… Recently, there are numerous cases…

(Mt cun sách cũng có th không trung thành/ trung thc / gi di. Nó ph thuc vào tác gi, nhà xut bn ca cun sách, gn đây có rt trường hp như vy)

 

Idea 3:

 

Friends can be loyal. For example, my friends.

 

Gợi Ý Mở Bài:

 

There is no friend as loyal as a book.” Ernest Hemingway. Sau khi tôi đọc câu nói này thì tôi thấy hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của nhà văn. Tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại không đồng tình.

 

Từ Vựng:

 

prominent writer: nhà văn lỗi lạc

 

Triển Khai Ý Đầu Tiên:

 

Đầu tiên, sách và bạn là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau không nên so sánh. Sách cho ta những trải nghiệm, những bài học được viết lại, cô đọng từ người khác. Còn bạn sẽ là người sẽ đồng hành với ta ngoài đời sống thực tại, đây là mối tương tác hai chiều. Trong đó, đôi khi ta giúp bạn và ngược lại.

Việc chọn một cuốn sách phù hợp hay chọn một người bạn phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta quyết định. Sách có thể ở lại với ta hay không, bạn có thể trung thành với ta hay không còn tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau chứ không thể vội vã kết luận.

 

Từ Vựng:

 

distinct subjects/entities: hai đối tượng khác nhau

compare: so sánh

concise: cô đọng, ngắn gọn

experience: kinh nghiệm, trải nghiệm

two-way interaction: sự tương tác hai chiều

circumstance, sittuation: hoàn cảnh

 

Thứ 2: Một cuốn sách hoàn toàn có thể không trung thực. Đầu tiên, sách không trung thực nếu tác giả và nhà xuất bản của cuốn sách đó không trung thực. Ví dụ như gần đây có rất nhiều người giả mạo bằng cấp, trình độ sau đó viết sách bán, chiếm được lòng tin của rất nhiều độc giả. Nhưng sau khi sự thật được phanh phuiđộc giả thấy mình bị phản bội và hoàn toàn mất niềm tin vào tác giả cũng như cuốn sách. Lúc này cuốn sách như một đống giấy vụn không hơn không kém.

 

Từ Vựng:

 

dishonest: không trung thực

disloyal: không trung thành

publishing house: nhà xuất bản

fake qualifications: giả mạo bằng cấp, năng lực

uncover: hé mở, phanh phui

reader: độc giả

audience: khán giả

lost faith: mất niềm tin

scrap paper: giấy vụn

 

Thứ 3: Tôi có rất nhiều người bạn trung thành, người mà luôn giúp đỡ tôi, luôn ở bên tôi khi tôi cần. Tôi nhìn thấy sự trung thành ở những người bạn cấp 2, cấp 3, đại học. Và sau này khi đi làm tôi thấy những người đồng nghiệp rất tốt. Tất cả những trải nghiệm này càng khiến tôi không đồng tình với quan điểm của tác giả câu nói.

 

Từ Vựng:

 

all-time good: luôn tốt

loyalty: sự trung thành

co-worker / colleague: đồng nghiệp

 

Kết:

 

Tóm lại, tôi không đồng tình với tác giả.

 

BÀI MẪU

 

“There is no friend as loyal as a book.” Ernest Hemingway. After I read this statement, I’m afraid I have to disagree with the writer’s view. I will explain why I do not support his point of view in the following explanation.

 

First, a book and a friend are two completely different subjects (đối tượng) that you shouldn’t compare. In fact, books will give readers different stories, viewpoints from authors’ either real experience or imagination (sự tưởng tượng) for certain purposes (vì mục đích nhất định)Meanwhile, friends will be ones who will accompany (sự bầu bạn, đồng hành) us in real life with two-way interaction (tương tác hai chiều)in which, sometimes, your friends help you and vice versa. Choosing a suitable book or choosing an appropriate (thích hợp, phù hợp) friend is entirely up to us (phụ thuộc vào ta, tùy vào chúng ta). Whether or not a book can stay with us, whether a friend can be loyal to us or not depends on many different circumstances (hoàn cảnh)therefore, we should not be hurry to conclude that books are more dependable (đáng tin cậy) than friends.

 

Second, a book can be disloyal if its author and publisher (nhà xuất bản) are false-hearted (trái tim giả dối, thiếu trung thực)For example, recently, some people fake their qualifications (làm giả bằng cấp, năng lực) for false advertising (quảng cáo sai lệch) their written books to earn the trust (chiếm, lấy được niềm tin) of many readers. But after the truth was uncovered (vạch trần), readers found themselves betrayed (bị phản bội) and completely lost faith in the authors and the books. As a result, the books from those authors are just like crab paper (giấy vụn).

 

Third, I have many loyal friends who always give me huge support (ủng hộ, hỗ trợ lớn ) and help me when I need them. Therefore, I know that better than anyone, they are genuinely loyal friends (bạn thực sự chân thành); and our friendships are the best things that I will always treasure (trân trọng, trân quý)  and feel grateful for (biết ơn)Additionally, I have to confess (thú thực, thú nhận) that I am a lucky person because I have many good friends, namely, secondary-chool (trường cấp hai, trung học cơ sở) friends, high-school friends, university friends, and colleagues (đồng nghiệp) at work. All of these experiences have made me disagree with the author’s point of view.

 

In short, although it is undeniable (không thể phủ nhận) that Ernest Hemingway is a prominent (lỗi lạc ) writer, I once again disagree with his statement on books and friends.

 


 

Topic 5

 

What are some ways of reducing plastic for a greener environment? Support your position with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations.

 

Một vài cách gim thiu (rác thi) nha để môi trường được xanh sạch hơn? Hỗ trợ quan điểm của bạn với lý do, ví dụ lấy từ việc đọc, kinh nghiệm, và quan sát của bạn.

 

Gợi Ý Topic 5

 

Phân tích:

 

Idea:

 

Individuals: Using shopping baskets instead of plastic bags. Using metal containers instead of plastic bottles.

Cá nhân: (Sử dụng giỏ/ làn đi chợ thay vì túi ni lông. Sử dụng đồ đựng bằng kim loại thay vì chai nhựa…)

Schools and corporations: encourage/promote using environmentally friendly products. Even setting the rules…

Trường hc và doanh nghip: khuyến khích, quảng bá việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Governments: regulate and implement proper policies on this issue.

Chính phủ: thiết lập và thi hành những chính sách đúng đắn về vấn đề này.

 

Phần Mở Bài:

 

Vấn đề rác thải là một vấn đề nhức nhối từ rất lâu của toàn xã hôi. Tôi sẽ cố gắng đưa ra một số quan điểm của mình về việc cải thiện tình trạng trên như bên dưới.

 

Waste is a long-standing problem in the whole society. I will try to give some of my views on improving the situation.

 

Triển Khai Các Ideas Ở Phần Thân Bài:

 

Thứ nhất, về phương diện cá nhân, tự các cá nhân cần có ý thức trong việc giảm thiểu rác thải nhựa. Ví dụ, chúng ta nên sử dụng các giỏ túi đi chợ thay cho túi li long. Sử dụng các bình đựng bằng kim loại thay cho chai nhựa. Và chúng ta luôn phân loại rác thải để có thể tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa thải ra môi trường.

 

Từ Vựng:

 

Mental container: đồ đựng bằng kim loại

Classify: phân loại

Plastic waste: rác thải nhựa

 

Thứ 2: về mặt doanh nghiệp và trường học. Cần tăng cường tuyên truyền và phải thực hiện việc bắt buộc tuân thủ các quy định có lợi cho môi trường. Ví dụ: Công ty yêu cầu nhân viên sử dụng bình đựng kim loại thay cho bình nhựa. Trường học yêu cầu căng tin sử dụng cốc giấy thay cho cốc nhựa khi bán đồ uống cho học sinh…

 

Từ Vựng:

 

Corporation: doanh nghiệp

Promote: tuyên truyền, quảng bá

Spread: lan tỏa

Force: bắt buộc

Regulation: quy định

 

Thứ 3: Về phía chính phủ và rộng hơn là liên hiệp quốc phải đồng tâm hiệp lực thiết lập và thi hành những chính sách thích đáng về việc này. Ban hành lệnh hạn chế, lệnh cấm sử dụng với đồ nhựa hoặc túi nilong. Đầu tư, thúc đẩy việc nghiên cứu sáng tạo ra các vật liệu thay thế nhựa cho các đồ dùng vật dụng thiết yếu hàng ngày.

 

Từ Vựng:

 

Government: chính phủ

United nations: liên hợp quốc

Regulate: thiết lập/ establish: thành lập

A law goes into effect: một luật được áp dụng

Invest: đầu tư

Alternative products: sản phẩm thay thế

Minimize: giảm thiểu

 

Kết Thúc Ngắn Gọn:

 

Tóm lại, có một số cách để giảm thiểu rác thải nhựa như bên trên tôi đã trình bày.

 

BÀI GIẢI MẪU

 

Waste is a long-standing problem (vấn đề nhức nhối) in the whole society. I will try to give some of my views on improving the situation.

 

Individually, we should be conscious of minimizing plastic waste (ý thức về việc giảm thiểu rác thải nhựa) daily. For example, we should use shopping baskets (túi, giỏ đi chợ) instead of plastic bags (túi ni lông) when going to toad markets (chợ ven đường, chợ cóc). In addition to this, we should use metal containers (đồ đựng bằng kim loại) instead of plastic bottles (chai nhựa). Also, we should classify waste (phân loại rác) to reuse and recycle (tái sử dụng và tái chế) plastic waste before dumping ổ, bỏ) it into the environment.

 

Besides, regarding corporations (Doanh nghiệp) and schools, there should be regulations (quy định)  to promote (quảng bá, thúc đẩy, quảng cáo) the use of environmental-friendly materials (những vật liệu thân thiện với môi trường). For example, some companies give their employees linen bags (túi vải lanh), and stainless steel containers (đồ đựng bằng thép không rỉ) printed their logos on those items. As a result, not only can those corporations limit the use of plastic, but also they can strengthen (tăng cường) their brands (thương hiệu) on the market. Also, some schools have quired their cafeterias (quán căn tin) to use paper cups and boxes for takeaway foods and drinks (đồ ăn và đồ uống mang đi), which is reasonably beneficial (có lợi ích đáng kể ) for our planet.

 

Last, with the role of governments, or more broadly the role of the United Nations (Liên Hợp Quốc), all nations must work together to establish (thành lập, thiết lập) and implement (thực thi) appropriate policies (chính sách phù hợp) on this heated issue (vấn đề nóng). For instance, there should be a law that restrains (hạn chế – một thứ gì đó) the overuse (việc sử dụng quá, lạm dụng) of plastic within a nation and many countries. Also, there should be more investment in researching and developing (R&D: nghiên cứu và phát triển) new materials in alternatives (phương án thay thế) with plastic for everyday necessities (những điều thiết yếu).

 

In conclusion, individuals, corporations, and schools and governments should make an attempt (nỗ lực) together to deal with (giải quyết) the matter (vấn đề) of plastic.

 

OK. Chúc mọi người đều đạt kết quả tốt như mong đợi.

Thầy Xuân Khánh.


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *